CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES QUE TINGUIN DE 65 ANYS O MÉS

(FORA DE TERMINI)

Bases

PREGUNTES FREQÜENTS

Persones destinatàries

Persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 65 anys o més i compleixin els requisits establerts, en el moment de la publicació de la convocatòria

 

La quantia de la subvenció és:

L’ajut pot ser d’entre 240,00€ i 2.400,00 € anuals

 

Els requisits són:

 • Acreditar residència legal a Catalunya.
 • Disposar d’una font regular d’ingressos iguals o inferiors a 2,97 vegades IRSC (23.725,79€).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el domicili habitual
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es demana subvenció.
 • Acreditar el pagament de la fiança a l’arrendador (en els contractes de lloguer).
 • No pagar un lloguer mensual superior a 650,00€ (habitatge) 350 €/mes (habitació).
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, rebut domiciliat, bizum, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca (no s’accepta pagament en metàl·lic).
 • Complir les obligacions tributàries davant, l’Estat, Generalitat i Seguretat Social.

La documentació haurà de ser la següent:

 • Sol·licitud omplerta (només tràmit presencial).
 • DNI/NIF/NIE vigent de tota la unitat de convivència.
 • Certificat de convivència, en el cas de persones que resideixin fora d’Olot.
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer o cessió d’ús o habitació i acreditació pagament de la Fiança, en el seu cas
 • Rebuts de lloguer 2023 pagats fins la data de la presentació de la sol·licitud
 • Altre documentació: conveni o sentència de separació o divorci, certificat discapacitat, títol família nombrosa, títol família monoparental, condició de víctima.
 • Full de Sol·licitud de transferència bancària o certificat de titularitat bancària
 • Ingressos any 2021.
  • Cal que acreditin ingressos les treballadores de la llar i beneficiaris de rendes garantides i pensions no contributives.

La presentació de la sol·licitud haurà de ser preferentment telemàtica en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=3

Manual de sol·licitud

La presentació de la sol·licitud presencial es durà a terme amb cita prèvia a l’OFICINA LOCAL D’HABITATGE:

Per qualsevol qüestió o informació:

www.olot.cat

OFCINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

Tel. 972 279 128

2 thoughts on “CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES QUE TINGUIN DE 65 ANYS O MÉS”

 1. Si es ve presencialment, entenem que cal portar: dni, contracte lloguer, rebuts oagats , número de compte. Estem
  Parlant d una persona que no fa declaració d el renda: ha d portar comprovants del cobrament de la pensio dels últims 12 mesos també? I la resta (com el certificat d empadronament) ja el deveu tenir al vostre sistema no? Què més cal portar per poder deixar la sol.licitud feta?
  Moltes gràcies

  1. Hola Marta,
   No cal aportar comprovants del cobrament de la pensió ja que es fa la consulta a Hisenda. El certificat d’empadronament tampoc cal portar-lo. La documentació que cal portar ja ho tens a l’explicació d’aquesta mateixa pàgina.
   Salutacions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *