Tancat el període per a renovacions de prestacions permanents del lloguer per l’any 2012

Les persones que tenen concedida la prestació permanent al pagament del lloguer (prestació aprovada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’any 2011) poden gaudir-ne l’any 2012 si continuen complint els requisits.

L’acreditació del compliment dels requisits es fa amb la presentació del model normalitzat de declaració responsable enviat per correu a totes les persones beneficiàries. Cal adjuntar-hi:

  • Documentació de pagament de rebuts  (Rebuts lloguer 2012)
  • Ingressos percebuts (Declaració de renda 2010)
  • Si és el cas, documentaciío que justifica els canvis produïts respecta la prestació declarada el 2011.

Termini: del 15 de març al 30 d’abril de 2012