Campanya

L’Oficina Local d’Habitatge té el propòsit d’ampliar el nombre d’habitatges de lloguer d’Olot per posar-los a disposició de la BORSA D’HABITATGE.

La BORSA d’HABITATGE actua com a mediadora per facilitar acords entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords dels contractes d’arrendament en la seva signatura, donant seguiment a tots els contractes vigents i vetllant pel compliment de les obligacions contractuals.

Un dels objectius de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot és donar tranquil·litat i facilitats als propietaris que incloguin el seu habitatge en la BORSA d’HABITATGE, i oferir-los una sèrie de serveis i avantatges