Mes: març de 2012

Les persones que tenen concedida la prestació permanent al pagament del lloguer (prestació aprovada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’any 2011) poden gaudir-ne l’any 2012 si continuen complint els requisits.

L’acreditació del compliment dels requisits es fa amb la presentació del model normalitzat de declaració responsable enviat per correu a totes les persones beneficiàries. Cal adjuntar-hi:

  • Documentació de pagament de rebuts  (Rebuts lloguer 2012)
  • Ingressos percebuts (Declaració de renda 2010)
  • Si és el cas, documentaciío que justifica els canvis produïts respecta la prestació declarada el 2011.

Termini: del 15 de març al 30 d’abril de 2012

Read More