Llogater

Tens pensat de llogar un habitatge?
Et vols independitzar?
Necessites canviar de pis?

Per ser destinatari d’un habitatge inclòs a la BORSA D’HABITATGE, cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial. És un registre públic i de caràcter permanent de la Generalitat de Catalunya, compost pels registres propis dels ajuntaments. La inscripció a aquest registre té una vigència de 3 anys (cal renovar-lo si es vol continuar optant a un habitatge).
Avantatges que us oferim:

 • Gestió gratuïta.
 • Atenció personal i individualitzada.
 • Assessorament tècnic i jurídic gratuït.
 • Garantia d’habitabilitat de l’habitatge.
 • Cerca i selecció de l’habitatge més apropiat.
 • Lloguer a preu inferior al de mercat.
 • Seguiment del contracte i mediació d’incidències eventuals.
 • Requisits per inscriure’s a la Borsa d’Habitatge:
 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial.
 • Tenir ingressos inferiors a quatre vegades l’Índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Requisits per inscriure’s a la Borsa d’Habitatge:

 • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial.
 • Tenir ingressos inferiors a quatre vegades l’Índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).