L’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

L’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, és un servei públic de l’Ajuntament d’Olot, que informa, assessora i gestiona tot el que està relacionat en matèria d’habitatge a la ciutat.

Les principals funcions de l’Oficina Municipal d’Habitatge són:

  • Informar i gestionar les promocions d’habitatge de protecció oficial que es desenvolupa a la ciutat.
  • Gestionar a nivell municipal el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.
  • Tramitar cèdules d’habitabilitat
  • Gestionar borsa de lloguer d’habitatge i borsa d’habitatge jove
  • Tramitar els ajuts al lloguer d’habitatge
  • Gestionar els ajuts a la rehabilitació d’habitatges
  • Liderar la redacció, aprovació i execució del Pla Local d’Habitatge
  • Assessorar jurídicament i tècnicament temes relacionats amb l’habitatge. Aquest servei rep el suport econòmic de la Diputació de Girona.
  • Assessorar jurídicament sobre veïnatge i convivència
  • Liderar la gestió del Contracte de Barri (Pla de Barris del Nucli Històric d’Olot) 

 

OFICINA LOCAL D’HABITATGE D’OLOT

 

Passeig Ramon Guillamet, 10, 1er pis

Tel. 972 279 128

A/a: habitatge@olot.cat